Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Hán Nôm vào thực tiễn

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Hán Nôm vào thực tiễn - Nắm được đặc điểm cơ bản của các loại hình văn bản Hán Nôm thông dụng và các phương pháp khảo sát văn bản Hán Nôm trên thực tế; - Biết cách sưu tầm, xử lý văn bản Hán Nôm trên thực tế: đăng ký, lập danh mục, lên sơ đồ, ghi chép tóm lược nội dung và thông tin cơ bản từ văn bản, sao chụp, in rập thác bản, bảo quản văn bản…
Trả lời
Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Hán Nôm vào thực tiễn - Nắm được đặc điểm cơ bản của các loại hình văn bản Hán Nôm thông dụng và các phương pháp khảo sát văn bản Hán Nôm trên thực tế; - Biết cách sưu tầm, xử lý văn bản Hán Nôm trên thực tế: đăng ký, lập danh mục, lên sơ đồ, ghi chép tóm lược nội dung và thông tin cơ bản từ văn bản, sao chụp, in rập thác bản, bảo quản văn bản…