1. Ngoại ngữ

Navigate trong câu "Amazon navigated a tumultuous holiday session" có thể dịch như thế nào?

Mình đang nghĩ "navigate" trong context này có nghĩa như sau:

" to find the right way to deal with a difficult or complicated situation" (theo oxfordlearnersdictionaries).

Nhưng mình chưa biết trong tiếng Việt có từ nào sát nghĩa nhất trong context này không?

Từ khóa: translation, navigate, english, Ngoại ngữ

Nếu mình đoán ko nhầm thì bạn trích dẫn câu này từ cuốn The Everything Store: Jeff Bezos and the age of Amazon, nguyên văn:

"...As Wright started planning, Amazon navigated a tumultuous 1998 holiday season..."

Từ "navigate" thường có thể đc dịch theo 2 cách:

1. Tìm đường, tìm hướng đi, định vị...

2. Vượt qua, trải qua (một khó khăn/thử thách), giải quyết (một vấn đề nan giải)...như bạn đã ghi trên.

Trong bối cảnh câu trên thì cách dịch thứ 2 có vẻ hợp lý hơn. Mình nghĩ câu trên có thể đc dịch thành:

"...Trong suốt khoảng thời gian Wright lập kế hoạch, Amazon đã phải trải qua một mùa nghỉ lễ (năm) 1998 đầy sóng gió..."

Mình chưa đọc quyển sách này nên sẽ ko dịch trơn tru đc, vì vẫn thiếu ít nhiều bối cảnh, nhưng về mặt ý nghĩa thì mình nghĩ dịch như trên là ổn.

Trả lời

Nếu mình đoán ko nhầm thì bạn trích dẫn câu này từ cuốn The Everything Store: Jeff Bezos and the age of Amazon, nguyên văn:

"...As Wright started planning, Amazon navigated a tumultuous 1998 holiday season..."

Từ "navigate" thường có thể đc dịch theo 2 cách:

1. Tìm đường, tìm hướng đi, định vị...

2. Vượt qua, trải qua (một khó khăn/thử thách), giải quyết (một vấn đề nan giải)...như bạn đã ghi trên.

Trong bối cảnh câu trên thì cách dịch thứ 2 có vẻ hợp lý hơn. Mình nghĩ câu trên có thể đc dịch thành:

"...Trong suốt khoảng thời gian Wright lập kế hoạch, Amazon đã phải trải qua một mùa nghỉ lễ (năm) 1998 đầy sóng gió..."

Mình chưa đọc quyển sách này nên sẽ ko dịch trơn tru đc, vì vẫn thiếu ít nhiều bối cảnh, nhưng về mặt ý nghĩa thì mình nghĩ dịch như trên là ổn.