Nên chọn một người hiểu mình hay một người khiến mình có cảm giác hứng thú để yêu đương?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

chọn người yêu

,

người hiểu mình

,

người mình có hứng thú

,

tâm lý học

,

tình yêu

Cho người có cảm giác hứng thú để yêu đương cơ hội để trở thành người hiểu bạn =))
Trả lời
Cho người có cảm giác hứng thú để yêu đương cơ hội để trở thành người hiểu bạn =))