Nên học sáng hay học đêm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không quan trọng sáng hay đêm, chỉ cần bạn thích, đủ tỉnh :v Trong điều kiện lí tưởng, nên học sáng, vì đêm là thời gian các hệ cơ quan bài tiết , nghỉ ngơi, khoa học đã chứng minh thức khuya làm suy giảm trí nhớ :v
Trả lời
Không quan trọng sáng hay đêm, chỉ cần bạn thích, đủ tỉnh :v Trong điều kiện lí tưởng, nên học sáng, vì đêm là thời gian các hệ cơ quan bài tiết , nghỉ ngơi, khoa học đã chứng minh thức khuya làm suy giảm trí nhớ :v