Nên làm gì khi bạn bè thường xuyên hỏi vay tiền?

  1. Xã hội

Bạn bè chơi cùng thi thoảng nhắn hỏi vay tiền mình, nhưng ng đó chưa giúp đỡ bạn được gì, có nên so đo quá không?

Từ khóa: 

vay tiền

,

xã hội

Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Nghĩa là bạn của bạn hỏi vay tiền nhưng bạn chưa giúp đỡ được đúng không? Chưa giúp đỡ khác không giúp đỡ mà, chẳng sao đâu bạn ạ, là bản thân bạn chưa đủ khả năng để giúp bạn chứ đâu phải là bạn có tiền mà không muốn giúp. Còn nếu bạn của bạn vì không vay tiền được của bạn mà so đo, trách cứ thì bạn cũng nên xem lại mối quan hệ này có thực sự cần thiết và chân thành không nhé. 

Trả lời

Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Nghĩa là bạn của bạn hỏi vay tiền nhưng bạn chưa giúp đỡ được đúng không? Chưa giúp đỡ khác không giúp đỡ mà, chẳng sao đâu bạn ạ, là bản thân bạn chưa đủ khả năng để giúp bạn chứ đâu phải là bạn có tiền mà không muốn giúp. Còn nếu bạn của bạn vì không vay tiền được của bạn mà so đo, trách cứ thì bạn cũng nên xem lại mối quan hệ này có thực sự cần thiết và chân thành không nhé.