Nên mua laptop của Windows hay Macbook?

Từ khóa: laptop, macbook, window, Công nghệ thông tin
Mình thì thích dùng Mac hơn, dùng mọi thứ của Apple nó đồng bộ nên dễ dàng đồng bộ dữ liệu, lưu trữ ý.

Trả lời

Mình thì thích dùng Mac hơn, dùng mọi thứ của Apple nó đồng bộ nên dễ dàng đồng bộ dữ liệu, lưu trữ ý.

Macbook nhé bạn, dùng để chạy các phần mềm nặng ok lắm, mình dùng vẫn mượt. Còn windows dùng nhanh lag lắm, không thích bằng macbook đâu

Windows kiếm con máy ngon thì chạy còn thích hơn cả Macbook ý!!