Năng lượng của cơ thể người từ đâu mà có?

Từ khóa: Khoa học
Chuỗi thức ăn

Trả lời

Chuỗi thức ăn

Hấp thụ những thành phần dinh dưỡng, thiết yếu và tăng cường của thiên nhiên ban tặng. Tùy cơ địa và cảnh giới. Có nhiều cách hấp thụ, đại đa số là ăn vào bụng tiêu hóa. Rất ít thiểu số là hấp thụ năng lượng Trời Đất linh khí và vô hình, hữu hình khác. Rất phức tạp.

Mình ủng hộ hoàn toàn việc ăn chay hoặc bổ sung chất từ hải sản... lúc này

Có tẽ là từ tâm hồn!