SurferSEO - Công cụ Audit Content phân tích dành cho Content Marketing tốt nhất hiện nay?

Từ khóa: content marketing, Hướng nghiệp

Surfer SEO là một công cụ hỗ trợ các tác vụ tối ưu hóa nội dung SEO trên các trang web. Nền tảng này tối ưu nội dung (content). Dựa trên Term Frequency (tần suất xuất hiện của từ) – Inverse Document Frequency (tần suất nghịch đảo văn bản).

Surfer SEO dựa vào TF*IDF để tính toán tần suất và trọng số của các cụm từ khóa tại các trang sao cho đạt hiệu quả. Thực tế, Surfer SEO không dựa theo bất kì một tiêu chuẩn ngành nghề nào. Hay có mối liên hệ nào với cách Google sử dụng TF*IDF để phân tích bài viết như thế nào.

Đây là ưu điểm đặc trưng riêng của Surfer SEO. Giúp nó có thể cập nhật liên tục các kết quả tìm kiếm theo thời gian sát thực tế nhất. Ngoài ra, Surfer SEO không phụ thuộc vào cách Google ứng dụng TF*IDF trong công cụ tìm kiếm của họ.

Những tổ chức, doanh nghiệp, những cá nhân đang cần sáng tạo nội dung cho website. Muốn đẩy trang web của họ có thứ hạng tốt hơn trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing,...là đối tượng khách hàng tiềm năng mà Surfer SEO hướng tới cung cấp giải pháp cho họ.

Trả lời

Surfer SEO là một công cụ hỗ trợ các tác vụ tối ưu hóa nội dung SEO trên các trang web. Nền tảng này tối ưu nội dung (content). Dựa trên Term Frequency (tần suất xuất hiện của từ) – Inverse Document Frequency (tần suất nghịch đảo văn bản).

Surfer SEO dựa vào TF*IDF để tính toán tần suất và trọng số của các cụm từ khóa tại các trang sao cho đạt hiệu quả. Thực tế, Surfer SEO không dựa theo bất kì một tiêu chuẩn ngành nghề nào. Hay có mối liên hệ nào với cách Google sử dụng TF*IDF để phân tích bài viết như thế nào.

Đây là ưu điểm đặc trưng riêng của Surfer SEO. Giúp nó có thể cập nhật liên tục các kết quả tìm kiếm theo thời gian sát thực tế nhất. Ngoài ra, Surfer SEO không phụ thuộc vào cách Google ứng dụng TF*IDF trong công cụ tìm kiếm của họ.

Những tổ chức, doanh nghiệp, những cá nhân đang cần sáng tạo nội dung cho website. Muốn đẩy trang web của họ có thứ hạng tốt hơn trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing,...là đối tượng khách hàng tiềm năng mà Surfer SEO hướng tới cung cấp giải pháp cho họ.