Quỹ đạo chất điểm là gì?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

chất điểm

,

quỹ đạo chất điểm

,

khoa học

Quĩ đạo chất điểm là tập hợp tất cảc các điểm mà vật đã đi qua :v

Trả lời

Quĩ đạo chất điểm là tập hợp tất cảc các điểm mà vật đã đi qua :v