Chất điểm là gì?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

chất điểm là gì

,

khoa học

Theo như khái niệm trong Vật lý thì Chất điểm là vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét.

So với kích thước từ Hà Nội vào Sài Gòn các phương tiện như ô tô, xe máy, tàu hoả,... được gọi là một chất điểm.

So với chiều dài của 1 con bò thì 1 con ruồi là một chất điểm.

Trả lời

Theo như khái niệm trong Vật lý thì Chất điểm là vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét.

So với kích thước từ Hà Nội vào Sài Gòn các phương tiện như ô tô, xe máy, tàu hoả,... được gọi là một chất điểm.

So với chiều dài của 1 con bò thì 1 con ruồi là một chất điểm.

Chất điểm là một định nghĩa trong môn vật lý. Gần giống với khái niệm điểm trong Toán học, nó là một điểm có đặc điểm vật lý (khối lượng, vận tốc ...). Định nghĩa của chất điểm trong vật lý như sau:

Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của vật đó rất nhỏ so với quỹ đạo hoặc quãng đường chuyển động. Ví dụ:

- Một ô tô chuyển động từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó kích thước của ô tô rất nhỏ so với độ dài quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, nên ô tô được coi là một chất điểm.

Bạn có thể xem video sau để rõ hơn khái niệm về chất điểm:

Nhớ năm đó bắt đầu tiếp xúc với vật lí 10, mình đã không hình dung ra chất điểm và hệ quy chiếu của nó cho đến gần hết học kì

Khi kích thước của vật chuyển động nhỏ hơn rất nhiều so với quỹ đạo của chuyển động thì vật có thể coi là chất điểm. Chất điểm là điểm vật chất không có kích thước và khối lượng của nó bằng khối lượng của vật.