Nếu bạn có một điều ước, bạn sẽ ước gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Wow😛

Nguyên tập đoàn "Người Ẩn Danh" có hết điều ước đẹp nhất rồi nha! Giờ mình ước bậy điều mn đang quan tâm:

Cầu cho con coronavirus biến mất nhanh đi, cho mn đi làm kiếm $ trở lại.

Nếu chậm! chắc là đi ăn mài quá😃mn

Trả lời

Wow😛

Nguyên tập đoàn "Người Ẩn Danh" có hết điều ước đẹp nhất rồi nha! Giờ mình ước bậy điều mn đang quan tâm:

Cầu cho con coronavirus biến mất nhanh đi, cho mn đi làm kiếm $ trở lại.

Nếu chậm! chắc là đi ăn mài quá😃mn

Ước Việt Nam bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ và Trung Quốc không gây hấn ở Biển Đông 

Chỉ ước có Sức khỏe cho Bản thân, người thân và mọi người xung quanh. Có sức khỏe rồi thì làm gì cũng được :)

Ước cho gia đình và bản thân có nhiều sức khỏe để học tập, làm việc á.

Ước cho thư viện Alexandria ở Ai Cập chưa từng bị cháy. Và cho tài liệu về ngôn ngữ Êtruscô của hoàng đế Claudius chưa bị mất (nếu có điều thứ 2). Và thành Constantinopolis chưa từng thua trận 1453 (nếu có điều thứ 3).

coi nào:>>

đang dịch bệnh nên sẽ ước cho covid mau qua

để mn còn đi làm trở lại

chán covid lắm r:<<

Ước thế giới vui vẻ

Hết dịch =)))

Chắc là toàn năng (omnipotent) đi

ước có thêm mấy chục điều ước nữa, hihi