Nếu như thần linh có thật? Bạn sẽ vẫn làm con người chứ?

  1. Tâm linh

Câu hỏi vui thui:<
Từ khóa: 

thần linh

,

tâm linh

Ko lẽ đi làm con vật. Thần linh mà có thật thì mình sẽ làm con người có Đạo.

Ờ, mà giờ cũng theo đạo sẵn rồi 😂😂

Trả lời

Ko lẽ đi làm con vật. Thần linh mà có thật thì mình sẽ làm con người có Đạo.

Ờ, mà giờ cũng theo đạo sẵn rồi 😂😂

Còn phải xem thần linh có j vượt trội so với con người, nếu vượt trội hoàn toàn thì vấn đề bạn là con người hay 1 thứ khôi lỗi hay gia súc sẽ không còn nằm ở ý muốn của bạn nữa rồi

Vẫn làm 1 con người tốt

Đồng ý
Tất nhiên rồi
Thần linh do con người “tấn phong” mà ra. Nôm na là người ta nặn ra thần linh. Vì vậy, nếu thần linh có thật, mình vẫn làm con người để nặn thần linh theo công nghệ...khép kín!
Làm God Killer
Vẫn là Con người tốt
Hack