Nêu biểu hiện của biến đổi khí hậu ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sự nóng lên của khí quyển và trái đất. Biến đổi thành phần và chất lượng của khí quyển,gây hại cho môi trường sống của con người và sinh vật. Nước biển dâng,băng tan. Cường độ hoạt động của các chu trình hoàn lưu khí quyển rên trái đất biến đổi mạnh. Sự thay đổi năng suất sinh học của các hệ sinh thái,sinh vật
Trả lời
Sự nóng lên của khí quyển và trái đất. Biến đổi thành phần và chất lượng của khí quyển,gây hại cho môi trường sống của con người và sinh vật. Nước biển dâng,băng tan. Cường độ hoạt động của các chu trình hoàn lưu khí quyển rên trái đất biến đổi mạnh. Sự thay đổi năng suất sinh học của các hệ sinh thái,sinh vật