Ý nghĩa của thể tích phân bố?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vd càng lớn thuốc càng phân bố nhiều ở mô, ít ở huyết tương
Trả lời
Vd càng lớn thuốc càng phân bố nhiều ở mô, ít ở huyết tương