tự do nhưng nghèo khổ với tiền bạc, danh vọng nhưng không có tự do. bạn sẽ chọn cái nào?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

danh vọng bạn ơi xã hội này không có tiền địa vị thì không làm phiền được thiên hạ
Trả lời
danh vọng bạn ơi xã hội này không có tiền địa vị thì không làm phiền được thiên hạ