Nêu các biện pháp kinh tế để giảm thiểu ô nhiễm môi trường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 2 biện pháp kinh kế được áp dụng để giảm ô nhiễm môi trường đó là: 1. Đầu tư lắp đặt các trang thiết bị chống ô nhiễm, xử lý ô nhiễm. 2. Giảm mức sản xuất.Mức ô hiễm gây ra phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nên khi giảm mức sản xuất là giảm mức gây ô nhiễm.Tuy nhiên khi giảm sản lượng lại giảm đến lợi nhuận các nhân.Vì thế phải chọn được phương pháp hợp lý, và cần xét thêm yếu tố hầm lợi nhuận sản xuất.
Trả lời
Có 2 biện pháp kinh kế được áp dụng để giảm ô nhiễm môi trường đó là: 1. Đầu tư lắp đặt các trang thiết bị chống ô nhiễm, xử lý ô nhiễm. 2. Giảm mức sản xuất.Mức ô hiễm gây ra phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nên khi giảm mức sản xuất là giảm mức gây ô nhiễm.Tuy nhiên khi giảm sản lượng lại giảm đến lợi nhuận các nhân.Vì thế phải chọn được phương pháp hợp lý, và cần xét thêm yếu tố hầm lợi nhuận sản xuất.