Nếu con người biết yêu nhau hơn thì cuộc sống này thật bình dị đúng không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Chào bạn, theo mình thì con người yêu thương nhau là tốt cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, nhưng bình dị lại mang một nghĩa khác nên chưa chắc gì yêu thương nhau thì cuộc sống sẽ bình dị hơn đâu nhen bạn.
Trả lời
Chào bạn, theo mình thì con người yêu thương nhau là tốt cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, nhưng bình dị lại mang một nghĩa khác nên chưa chắc gì yêu thương nhau thì cuộc sống sẽ bình dị hơn đâu nhen bạn.