Nếu đất nước giàu có thì mình có được lợi gì không?

  1. Xã hội

.
Từ khóa: 

xã hội

Khi đất nước trở nên giàu có thì bạn và tất cả người dân đều không chỉ là siêu lợi mà còn là niềm hãnh diện với tư cách công dân của đất nước giàu có.

Bạn có dịp đi giao lưu, du lịch hoặc công tác ra nước ngoài, passport của bạn được tôn trọng tương xứng với Quốc gia giàu mạnh của bạn.

Đất nước trở nên giàu có, thì người dân sẽ được đầu tư vào: Giáo dục với những đại học nổi danh, y tế, kỹ thuật tiên tiến, nghề nghiệp kỹ thuật cao, hạ tầng, giao thông v.v...Xứng tầm Quốc gia công nghiệp, hiện đại và giàu có.

Song hành, cũng là lợi ích cho công dân có cuộc sống tiện nghi cao, an sinh xã hội bền vững, đồng tiền có giá trị cao trên thị trường tài chính thế giới, xuất khẩu sẽ mạnh hơn các nước nghèo.

https://cdn.noron.vn/2021/02/08/509031669416437068-1612751065_1024.jpg

Thành phố Toronto, Canada.

Ảnh: Screen shot from Toronto Public Library (thư viện công cộng Toronto).

Trả lời

Khi đất nước trở nên giàu có thì bạn và tất cả người dân đều không chỉ là siêu lợi mà còn là niềm hãnh diện với tư cách công dân của đất nước giàu có.

Bạn có dịp đi giao lưu, du lịch hoặc công tác ra nước ngoài, passport của bạn được tôn trọng tương xứng với Quốc gia giàu mạnh của bạn.

Đất nước trở nên giàu có, thì người dân sẽ được đầu tư vào: Giáo dục với những đại học nổi danh, y tế, kỹ thuật tiên tiến, nghề nghiệp kỹ thuật cao, hạ tầng, giao thông v.v...Xứng tầm Quốc gia công nghiệp, hiện đại và giàu có.

Song hành, cũng là lợi ích cho công dân có cuộc sống tiện nghi cao, an sinh xã hội bền vững, đồng tiền có giá trị cao trên thị trường tài chính thế giới, xuất khẩu sẽ mạnh hơn các nước nghèo.

https://cdn.noron.vn/2021/02/08/509031669416437068-1612751065_1024.jpg

Thành phố Toronto, Canada.

Ảnh: Screen shot from Toronto Public Library (thư viện công cộng Toronto).

Đương nhiên rồi rất lợi là đằng khác ,1 nước giàu phải phát triển trên nhiều lĩnh vực : kinh tế chính trị ,văn hóa, xã hội ,y tế giáo dục khoa học ,công nghệ, tri thức ,nhận thức ,trình độ xã hội ... Mà tất cả cũng chỉ phục vụ con người mà . Nhưng cũng ở đó , khi con người đã đầy đủ ,hp ,viên mãn sẽ phát sinh những lối suy nghĩ đi ngược với giá trị đạo đức mà luật pháp khó ràng buộc họ .Vừa ròi là chém gió , ngắn gọn là trãi nghiệm thực tiễn nha  qua những nước giàu mà sống xem thử xem .