Nếu được mang 1 ngày lễ ở nước ngoài về VN thì bạn sẽ chọn ngày lễ gì?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

"Ngày thanh trừng" được tạo ra và phát triển bởi 

James DeMonaco
. Loạt phim lấy bối cảnh tại một đất nước Mỹ hư cấu đang bị suy thoái về mặt kinh tế, tình hình xã hội bất ổn. Đất nước này có một sự kiện đặc biệt gọi là Purge (Ngày thanh trừng) được ban hành bởi bởi một đảng chính trị mới có tên là 
NFFA
 - The New Founding Fathers of America (Những Người Sáng Lập Mới Của Nước Mỹ). Sự kiện này được tổ chức hàng năm, diễn ra vào ngày 21 tháng 3 từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, nằm mục đích giúp người dân giải quyết ân oán, nhu cầu, ngoài ra đây cũng là biện pháp để giảm dân số, giảm suy thoái kinh tế và xã hội. Trong ngày lễ đó, tất cả các tội ác, bao gồm cả giết người, sẽ được hợp pháp hóa trong vòng 12 giờ. Mọi người sẽ được thực hiện mọi tội ác kể cả giết người sẽ không bị phạm tội, kết án. Trước khi The Purge bắt đầu, sẽ có một hệ thống phát thanh khẩn cấp được phát lên.

Trả lời

"Ngày thanh trừng" được tạo ra và phát triển bởi 

James DeMonaco
. Loạt phim lấy bối cảnh tại một đất nước Mỹ hư cấu đang bị suy thoái về mặt kinh tế, tình hình xã hội bất ổn. Đất nước này có một sự kiện đặc biệt gọi là Purge (Ngày thanh trừng) được ban hành bởi bởi một đảng chính trị mới có tên là 
NFFA
 - The New Founding Fathers of America (Những Người Sáng Lập Mới Của Nước Mỹ). Sự kiện này được tổ chức hàng năm, diễn ra vào ngày 21 tháng 3 từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, nằm mục đích giúp người dân giải quyết ân oán, nhu cầu, ngoài ra đây cũng là biện pháp để giảm dân số, giảm suy thoái kinh tế và xã hội. Trong ngày lễ đó, tất cả các tội ác, bao gồm cả giết người, sẽ được hợp pháp hóa trong vòng 12 giờ. Mọi người sẽ được thực hiện mọi tội ác kể cả giết người sẽ không bị phạm tội, kết án. Trước khi The Purge bắt đầu, sẽ có một hệ thống phát thanh khẩn cấp được phát lên.

Hm mình chọn ngày lễ thành nhân của Nhật. Có một ngày lễ chính thức để kỉ niệm mình đã đến tuổi trưởng thành cũng hay mà.