Nếu không có ao, hồ thì có mô hình nào để nuôi cá không?

  1. Sinh vật cảnh

Có mô hình gì không nhỉ?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Nuôi trong bể xi măng cũng được, bây giờ nhiều người nuôi như thế

Trả lời

Nuôi trong bể xi măng cũng được, bây giờ nhiều người nuôi như thế