Nêu nguồn gốc của đá trầm tích?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dưới sự thay đổi của các điều kiện như nhiệt độ nước và các tác dụng hóa họa làm cho các loại đất đá khác nhau phong hóa, vỡ vụn. Sau đó chúng được gió và nước cuốn đi rồi lắng đọng lại thành từng lớp. Dưới áp lực và trải qua các thời kỳ địa chất, chúng được gắn kết lại bằng các chất keo thiên nhiên tạo thành đá trầm tích.
Trả lời
Dưới sự thay đổi của các điều kiện như nhiệt độ nước và các tác dụng hóa họa làm cho các loại đất đá khác nhau phong hóa, vỡ vụn. Sau đó chúng được gió và nước cuốn đi rồi lắng đọng lại thành từng lớp. Dưới áp lực và trải qua các thời kỳ địa chất, chúng được gắn kết lại bằng các chất keo thiên nhiên tạo thành đá trầm tích.