Nếu như gặp người nổi tiếng trên đường và muốn xin chữ kí thì làm gì?

Từ khóa: người nổi tiếng, Văn hóa

Nếu là mình, nếu họ đi cùng quản lý mình sẽ chào hỏi và xin sự đồng ý từ quản lý của họ trước. Còn nếu đi với người khác, thì cũng sẽ chào hỏi lịch sự trước và ngỏ ý muốn xin chữ ký để thể hiện sự hâm mộ và yêu thích đối với họ thôi. Việc này cũng đâu có gì to tát và khó khăn quá nhỉ, người nổi tiếng thì cũng là con người thôi mà, họ cũng có ăn thịt mình đâu mà sợ. Ngoại trừ trường hợp họ quá bận và vội không thể giao lưu với mình được thì thôi chứ họ tỏ thái độ chảnh chọe, khó gần với người hâm mộ thì thôi cũng xin thưa là cất poster từ đây =)))))

Trả lời

Nếu là mình, nếu họ đi cùng quản lý mình sẽ chào hỏi và xin sự đồng ý từ quản lý của họ trước. Còn nếu đi với người khác, thì cũng sẽ chào hỏi lịch sự trước và ngỏ ý muốn xin chữ ký để thể hiện sự hâm mộ và yêu thích đối với họ thôi. Việc này cũng đâu có gì to tát và khó khăn quá nhỉ, người nổi tiếng thì cũng là con người thôi mà, họ cũng có ăn thịt mình đâu mà sợ. Ngoại trừ trường hợp họ quá bận và vội không thể giao lưu với mình được thì thôi chứ họ tỏ thái độ chảnh chọe, khó gần với người hâm mộ thì thôi cũng xin thưa là cất poster từ đây =)))))