Ngành công nghệ kĩ thuật giao thông?

  1. Hướng nghiệp

  2. Cơ hội nghề nghiệp

Có ai theo ngành công nghệ kĩ thuật giao thông thì có thể review ưu nhược điểm của ngành này cho em không ạ?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

cơ hội nghề nghiệp