Ngành ngôn ngữ Anh gồm mấy chuyên ngành chính?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phiên dịch (dịch trực tiếp qua lời nói), biên dịch (dịch qua các văn bản)
Trả lời
Phiên dịch (dịch trực tiếp qua lời nói), biên dịch (dịch qua các văn bản)