Ngành phiên dịch tiếng Anh khác các ngành ngôn ngữ Anh khác như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khác với hai ngành trên, ngành Phiên dịch Tiếng Anh thương mại là một chuyên ngành khá đặc biệt khi tập trung đào tạo các bạn sử dụng tiếng Anh một cách thuần thục như người bản xứ thông qua các tình huống thực tế, chú trọng rèn luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Về mặt kiến thức, sinh viên ngành Phiên dịch Tiếng Anh thương mại được bổ trợ nhiều kiến thức thuộc mảng kinh tế như marketing, tài chính – kế toán, quản trị, luật, nhân sự…Điều này tạo nhiều lợi thế cho các bạn khi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia trong tương lai.
Trả lời
Khác với hai ngành trên, ngành Phiên dịch Tiếng Anh thương mại là một chuyên ngành khá đặc biệt khi tập trung đào tạo các bạn sử dụng tiếng Anh một cách thuần thục như người bản xứ thông qua các tình huống thực tế, chú trọng rèn luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Về mặt kiến thức, sinh viên ngành Phiên dịch Tiếng Anh thương mại được bổ trợ nhiều kiến thức thuộc mảng kinh tế như marketing, tài chính – kế toán, quản trị, luật, nhân sự…Điều này tạo nhiều lợi thế cho các bạn khi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia trong tương lai.