Ngành xây dựng có còn là một ngành hấp dẫn để theo học?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Em đang học ngành xây dựng và cảm thấy đây là 1 ngành chưa được đánh giá đúng mức.

Mn cho em ý kiến có nên chuyển ngành không ạ.?

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

Hmmm. Đầu tiên Y muốn nói là, "ngành" nha.
Thứ hai, bạn cảm thấy "đây là một ngành chưa được đánh giá đúng mức" nghĩa là bạn biết được "mức đúng" của ngành là gì mà đúng không? Bạn biết tầm quan trọng của nó, biết tường tận về nó hơn những người ngoài cuộc. Bạn hiểu vai trò của ngành với đời sống và bạn cũng nhận định rằng người khác không hiểu đúng về nó. Bạn sẽ không theo đuổi ngành này chỉ vì nản bởi suy nghĩ chưa đúng của người khác sao? Nó có đáng không? Nó có đúng với lương tâm bạn không?
Suy nghĩ lại, đừng bị dao động bởi ai hết. Xác định theo thì cứ thẳng thắn đường hoàng mà cố gắng theo, dù có lỡ sai cũng không việc gì phải sợ. Con đường mình đi cũng có bằng phẳng thẳng tuột bao giờ đâu.
Cố lên bạn nhé, hãy làm những gì bạn muốn chứ không phải làm những gì người khác muốn bạn làm.
Trả lời
Hmmm. Đầu tiên Y muốn nói là, "ngành" nha.
Thứ hai, bạn cảm thấy "đây là một ngành chưa được đánh giá đúng mức" nghĩa là bạn biết được "mức đúng" của ngành là gì mà đúng không? Bạn biết tầm quan trọng của nó, biết tường tận về nó hơn những người ngoài cuộc. Bạn hiểu vai trò của ngành với đời sống và bạn cũng nhận định rằng người khác không hiểu đúng về nó. Bạn sẽ không theo đuổi ngành này chỉ vì nản bởi suy nghĩ chưa đúng của người khác sao? Nó có đáng không? Nó có đúng với lương tâm bạn không?
Suy nghĩ lại, đừng bị dao động bởi ai hết. Xác định theo thì cứ thẳng thắn đường hoàng mà cố gắng theo, dù có lỡ sai cũng không việc gì phải sợ. Con đường mình đi cũng có bằng phẳng thẳng tuột bao giờ đâu.
Cố lên bạn nhé, hãy làm những gì bạn muốn chứ không phải làm những gì người khác muốn bạn làm.