Thực trạng và vấn đề khác gì nhau?

  1. Ngoại ngữ

Đề bài: Lựa chọn vấn đề ở đại học, nêu thực trạng, vấn đề, giải pháp.
Mình không nghĩ vấn đề nhỏ hơn thực trạng (như thầy mình nói)
Từ khóa: 

ngoại ngữ

thực trạng là khách quan còn vấn đề là chủ quan do từng người đánh giá nhé,ví dụ như tui uống bia rượu là thực trạng còn hàng xóm bảo tui nát tức là họ nhìn tui theo cách có vấn đề.và dĩ nhiên là kệ họ,tui vẫn là tui :v

Trả lời

thực trạng là khách quan còn vấn đề là chủ quan do từng người đánh giá nhé,ví dụ như tui uống bia rượu là thực trạng còn hàng xóm bảo tui nát tức là họ nhìn tui theo cách có vấn đề.và dĩ nhiên là kệ họ,tui vẫn là tui :v