Ngày 11/7 hàng năm là ngày kêu gọi toàn dân... hạn chế đẻ?

  1. Kiến thức chung

Bạn có biết, trên thế giới có tất cả bao nhiêu ngày kỷ niệm bảo vệ môi trường không?
Nhắc đến Ngày kỷ niệm bảo vệ môi trường, có lẽ chúng ta chỉ ngay lập tức nhớ đến hai ngày nổi tiếng nhất là “Ngày Trái Đất” (22/4) và “Ngày Môi trường thế giới” (5/6). Vậy ngoài hai ngày này ra còn có những ngày nào khác?
Ảnh: Internet
1. Ngày 21/3: Ngày bảo vệ rừng thế giới.
Theo đó, Trung Quốc đã chọn ra ngày 12/3 làm ngày Tết trồng cây (căn cứ vào đặc điểm môi trường và nhu cầu riêng của nước mình).
2. Ngày 23/3: Ngày Khí tượng thế giới.
Ngày này ra đời với mục đích để nhân dân toàn thế giới nhận thức rằng: bầu khí quyển là tài nguyên chung của nhân loại, bảo vệ khí quyển đòi hỏi sự nỗ lực chung của mọi người.
3. Ngày 17/6: Ngày Thế giới chống hoang hóa và chống hạn, lụt - một trong những vấn đề có tính toàn cầu và ngày càng trở nên nghiêm trọng.
4. Ngày 11/7/1987: Ngày sinh em bé thứ 5 tỉ của Trái Đất. Do đó ngày 11/7 hàng năm chính là Ngày Dân số thế giới. Mục đích của ngày này là "Nhân dân hỡi! Hãy hạn chế... đẻ!" :D
5. Ngày 16/9: Ngày Bảo vệ tầng ôzôn quốc tế.
6. Ngày 16/10: Ngày Lương thực thế giới.
Hỡi nhân dân, hãy biết coi trọng việc phát triển lương thực và sản xuất nông nghiệp nước mình!
7. Ngày 29/12: Ngày tính đa dạng sinh vật quốc tế.
Lý do có ngày này là vì Công ước tính đa dạng của sinh vật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/12/1993.
Trong số những ngày kỷ niệm trên, bạn có biết hay từng nghe qua ngày nào không? Bạn quan tâm ngày nào nhất? Trong ngày dân số thế giới, bạn sẽ làm gì để góp phần kêu gọi toàn dân hạn chế việc gia tăng dân số?
Từ khóa: 

ngày trái đất

,

ngày môi trường thế giới

,

ngày dân số thế giới

,

tết trồng cây

,

kiến thức chung