Ngày xưa khẩu phần ăn của vua chúa như thế nào?

  1. Lịch sử

Người ta hay bảo là sướng như vua. Không biết là ngày xưa vua ăn như thế nào nhỉ?

Từ khóa: 

vua

,

bữa ăn

,

lịch sử

Còn tùy từng thời, từng nơi nữa 
Như nhà Thanh thì mỗi bữa ăn của vua có tới 100 món. Món nào vua dùng rồi thì mấy ngày sau không làm lại để tránh bị hạ độc.
Sang tới thời Từ Hi thì mỗi bữa thức ăn sẽ được bầy lên 3 lần. Lần đầu các món ăn được trang trí thật đẹp để thái hậu ngắm. Lần hai làm thật thơm để ngửi. Lần 3 mới để ăn.
Danh y Lê Hữu Trác năm xưa khi vào phủ chúa Trịnh, có miêu tả là mân cơm dành cho "khách" của chúa cũng toàn của ngon vật lạ, có những món mà danh y cũng chưa từng thấy bao giờ.
Các vua xuất thân từ nhà binh, trải qua chiến trận thì thường được miêu tả là có thói quen ăn uống đạm bạc. Đôi khi họ còn khắc khổ hơn cả dân thường.
Điểm chung là do là vua, nên họ có khả năng huy động nguồn lực cả nước phục vụ cho họ. Nên nếu muốn, thì họ có thể chuẩn bị cho mình những món đặc biệt mà người thường không bao giờ mơ tới.
Về những món đặc biệt chỉ vua chúa mới có thể có, bạn có thể tìm hiểu về bữa tiệc mà Từ Hi Thái hậu thết đại sứ thần ngoại quốc.
Trả lời
Còn tùy từng thời, từng nơi nữa 
Như nhà Thanh thì mỗi bữa ăn của vua có tới 100 món. Món nào vua dùng rồi thì mấy ngày sau không làm lại để tránh bị hạ độc.
Sang tới thời Từ Hi thì mỗi bữa thức ăn sẽ được bầy lên 3 lần. Lần đầu các món ăn được trang trí thật đẹp để thái hậu ngắm. Lần hai làm thật thơm để ngửi. Lần 3 mới để ăn.
Danh y Lê Hữu Trác năm xưa khi vào phủ chúa Trịnh, có miêu tả là mân cơm dành cho "khách" của chúa cũng toàn của ngon vật lạ, có những món mà danh y cũng chưa từng thấy bao giờ.
Các vua xuất thân từ nhà binh, trải qua chiến trận thì thường được miêu tả là có thói quen ăn uống đạm bạc. Đôi khi họ còn khắc khổ hơn cả dân thường.
Điểm chung là do là vua, nên họ có khả năng huy động nguồn lực cả nước phục vụ cho họ. Nên nếu muốn, thì họ có thể chuẩn bị cho mình những món đặc biệt mà người thường không bao giờ mơ tới.
Về những món đặc biệt chỉ vua chúa mới có thể có, bạn có thể tìm hiểu về bữa tiệc mà Từ Hi Thái hậu thết đại sứ thần ngoại quốc.