1. Noron.vn
  2. Cười té với dịch.

Cười té với dịch.

Hahaha chạy sao cho khỏi nắng. Là phước thì không phải là họa. Đã là họa thì không tránh khỏi.