Ngoài google drive còn có hệ thống lưu trữ tài liệu nào miễn phí khác không?

  1. Công nghệ thông tin

Google drive với mình là ko đủ, mình đã có 3 cái email đồng nghĩa có 3 kho google drive để lưu trữ nhưng hiện tại nó đã đầy hoàn toàn mà mình không có ý định bỏ tiền ra để mua thêm dung lượng. Có hệ thống nào khác lưu trữ tài liệu tốt hơn google drive không ạ?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Có Mega trước mình cũng hay dùng, free được 50gb nên nhiều hơn 3 cái drive rồi :)) Giờ thì mình có Drive ko giới hạn nên chuyển hẳn sang đó.

Trả lời

Có Mega trước mình cũng hay dùng, free được 50gb nên nhiều hơn 3 cái drive rồi :)) Giờ thì mình có Drive ko giới hạn nên chuyển hẳn sang đó.