Ngoài RÊN thì còn gì để kích thích không ạ?

  1. Tình dục

Từ khóa: 

tình dục

Còn nhiều. Khi 2 tâm hồn đồng điệu, cùng bối cảnh, cùng cảm giác, cùng sự yêu thương nhau thật lòng hòa quyện...Thì những ma sát nhẹ, những giao thoa cơ thể trong im lặng, chậm chạp cũng đủ kích cách thích lên tột đỉnh hơn cả hùng hục, hầm hập, rên la oai oái "giả tạo".

Trả lời

Còn nhiều. Khi 2 tâm hồn đồng điệu, cùng bối cảnh, cùng cảm giác, cùng sự yêu thương nhau thật lòng hòa quyện...Thì những ma sát nhẹ, những giao thoa cơ thể trong im lặng, chậm chạp cũng đủ kích cách thích lên tột đỉnh hơn cả hùng hục, hầm hập, rên la oai oái "giả tạo".

Xem phim x*x là biết.hi