Ngôn tình là gì mà sao ai cũng muốn đọc và xem nó như một thứ có ích vậy?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Ngôn tình có hơn 40 thể loại
Trả lời
Ngôn tình có hơn 40 thể loại
Đọc ngôn tình sẽ làm ta sống ảo tưởng và mơ mộng hơn

Trải đời =.=

Chỉ 1 số ng thôi chứ đâu phải là ai cũng đọc. Và cũng đc mấy ng xem nó như sách định hướng cuộc sống. Nó chỉ như một món ăn tinh thần thôi. Còn 1 số kiểu "sống như ngôn tình" chỉ là đọc nhiều quá, đắm mình trong ngôn tình nhiều quá nên bị ảnh hưởng đến lối sống ngoài thực tế. Kiểu như mấy thanh niên đam ng xong rồi nghĩ họ sẽ hồi sinh như game vậy. Họ bị lặm (bị liệu, bị nhiễm,... bị ảnh hưởng sâu nói chung) ngôn tình thôi.