Người có văn hóa mắng người như thế nào?

  1. Phong cách sống

  2. Văn hóa

Sinh ra là người mà lại muốn thành tiên, sống trên mặt đất cứ mà đòi lên trời.

- Lỗ Tấn.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

văn hóa

Gần đây có câu của chú Xuân Bắc rep anti fan " Cái này phải học mới hiểu được"

Trả lời

Gần đây có câu của chú Xuân Bắc rep anti fan " Cái này phải học mới hiểu được"

Bạn thân mến !!!

Để trả lời câu hỏi :"Người có văn hóa mắng người như thế nào?". Quả thực cần tới một vốn kiến thức tương đối liên quan đến các lĩnh vực : Xã hội, giáo dục, ngôn ngữ và liên đới nhân quả. Vì trong đó, có một số từ cần làm rõ như " có văn hóa " là ở hình trạng như thế nào, vì đang nói tới việc "mắng" nên thuộc phạm vi giao tiếp xã hội, nên " có văn hóa " cũng khác nhau với trình độ, qui mô, phong tục tập quán, hoàn cảnh ... Ví dụ, ngoài Bắc, nói chuyện mà đệm " Đồ con mèo ", " Đạo Mạo ", "Đúng Mực", "Đê Mê", "Đúng Mốt "... ở nhiều nơi cũng không bị coi là vô văn hóa.

Tương tự với "mắng", với mục đích gì thì ta có hình thái đó : mắng để nhục mạ, mắng để nạt nộ, mắng để xả giận, mắng để người khác sửa sai, mắng yêu, mắng ghét, hay kiểu mình thích mắng thì mình mắng thôi ...

Ngôn ngữ thực chất chiếm chưa tới 20% thông điệp giao tiếp, hiệu quả còn chưa tới 15%. Do đó, nếu chinh sửa câu hỏi thành :"Người THÂM SÂU mắng người như thế nào?" thì sẽ dễ hơn một chút, đó là :" Không mắng gì cả, THÁI ĐỘ - GƯƠNG MẶT - CỬ CHỈ", vậy là đủ rồi :D

😂😂😂
Ví dụ tiếng Anh nha: "O thou who art an ignorant female canine, with all due respect, go have intercourse with thyself!"
Dịch sang tiếng Anh thô: "You d-mb-ss b-tch, go f-ck yourself!"

Thì có thể nói một cách bonhs gió , ẩn dụ nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn tới ng bị ns