Người dạy và người học môn Ngữ văn nên áp dụng hệ thống tri thức Việt số hóa như thế nào cho hợp lý ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đối với người dạy: Người dạy cần luôn luôn trau dồi vốn tri thức của mình, kiến thức mênh mông mà thứ con người hiểu biết thì rất nhỏ nhoi. Hơn nữa, thời đại công nghệ thông tin phát triển, người dạy cũng cần tiếp thu những tri thức công nghệ mới, để không bị tụt hậu và có thể giải đáp được một phần các thắc mắc của người học. Người dạy không nên quá tự tin với những kiến thức mình đang có mà nên tìm hiểu bổ sung thêm để làm tăng thêm nguồn tri thức cho mình. Đối với người học Người học luôn là người đi tiếp thu kiến thức. Vậy nên người học phải có thái độ cầu tiến, luôn tiếp thu những cái mới, luôn tìm tòi, sáng tạo, vận dụng các kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên cũng không nên quá ỷ lại vào hệ thống tìm kiếm thông tin đã có mà không chịu suy nghĩ sáng tạo. Chỉ khi nào cần thiết không tìm được lời giải thỏa đáng mới nên tra cứu, để kích thích năng lực sáng tạo trong mỗi người.
Trả lời
Đối với người dạy: Người dạy cần luôn luôn trau dồi vốn tri thức của mình, kiến thức mênh mông mà thứ con người hiểu biết thì rất nhỏ nhoi. Hơn nữa, thời đại công nghệ thông tin phát triển, người dạy cũng cần tiếp thu những tri thức công nghệ mới, để không bị tụt hậu và có thể giải đáp được một phần các thắc mắc của người học. Người dạy không nên quá tự tin với những kiến thức mình đang có mà nên tìm hiểu bổ sung thêm để làm tăng thêm nguồn tri thức cho mình. Đối với người học Người học luôn là người đi tiếp thu kiến thức. Vậy nên người học phải có thái độ cầu tiến, luôn tiếp thu những cái mới, luôn tìm tòi, sáng tạo, vận dụng các kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên cũng không nên quá ỷ lại vào hệ thống tìm kiếm thông tin đã có mà không chịu suy nghĩ sáng tạo. Chỉ khi nào cần thiết không tìm được lời giải thỏa đáng mới nên tra cứu, để kích thích năng lực sáng tạo trong mỗi người.