Người Hàn Quốc thường ăn gì trong ngày sinh nhật? Vì sao?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Canh rong biển (myyeokguk). Rong biển mang một ý nghĩa rất đặc biệt – nhắc nhở trẻ em về gánh nặng của người mẹ khi mang nặng đẻ đau để chúng phải biết quý trọng điều đó.
Trả lời
Canh rong biển (myyeokguk). Rong biển mang một ý nghĩa rất đặc biệt – nhắc nhở trẻ em về gánh nặng của người mẹ khi mang nặng đẻ đau để chúng phải biết quý trọng điều đó.
Canh rong biển. Đây là một truyền thống của Hàn Quốc. Khi một người chính thức bước sang tuổi mới, họ sẽ được gia đình nấu cho một bát canh rong biển. Vì điều này sẽ nhắc nhở người đó về sự đau đớn của việc sinh đẻ, cũng như sự chăm sóc mà người mẹ đã giành cho họ.