'Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc người đau yếu mới cần" là câu nói của ai?

  1. Sức khoẻ

A. Jesus

B. Hồ chí Minh

C. Đức Phật

D. Tuệ tĩnh

Từ khóa: 

tội phạm bẩm sinh

,

sức khoẻ

A
Trả lời
A
A
B?