Nguyễn Diệu Linh trở thành Chủ tịch Vinhomes khi nào?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Ngày 28/2/2019, bà Nguyễn Diệu Linh trở thành Chủ tịch công ty cổ phần Vinhomes thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng theo đề nghị của chính ông Phạm Nhật Vượng.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, ông Phạm Nhật Vượng không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty. 3 người đại diện theo pháp luật mới nhất của Vinhomes là Chủ tịch Nguyễn Diệu Linh, Tổng Giám đốc Lưu Thị Ánh Xuân và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Trai.

Bà Nguyễn Diệu Linh làm việc tại Vingroup từ năm 2005 và được bầu vào HĐQT của Vingroup từ năm 2008. Bà Linh hiện cũng đang kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Vingroup.

https://cdn.noron.vn/2022/10/25/nguyen-dieu-linh-2-1666672595.jpg

Profile của bà Diệu Linh mình đã từng trả lời trong câu hỏi này, các bạn có thể đọc thêm:

Trả lời

Ngày 28/2/2019, bà Nguyễn Diệu Linh trở thành Chủ tịch công ty cổ phần Vinhomes thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng theo đề nghị của chính ông Phạm Nhật Vượng.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, ông Phạm Nhật Vượng không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty. 3 người đại diện theo pháp luật mới nhất của Vinhomes là Chủ tịch Nguyễn Diệu Linh, Tổng Giám đốc Lưu Thị Ánh Xuân và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Trai.

Bà Nguyễn Diệu Linh làm việc tại Vingroup từ năm 2005 và được bầu vào HĐQT của Vingroup từ năm 2008. Bà Linh hiện cũng đang kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Vingroup.

https://cdn.noron.vn/2022/10/25/nguyen-dieu-linh-2-1666672595.jpg

Profile của bà Diệu Linh mình đã từng trả lời trong câu hỏi này, các bạn có thể đọc thêm: