Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dùng những tên gọi nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Hồ Chí Minh có hơn trăm tên gọi

Nào Tất Thành, Ái Quốc, Văn Ba

Mỗi thời kỳ Bác sử dụng tên riêng

Đôi khi là ký tự XYZ

Đọc Hồ Chí Minh Toàn  tập bạn sẽ rõ

Đọc mẫu chuyện Bác Hồ bạn sẽ tinh

Mỗi tên gắn với một giai đoạn cuộc đời

Mỗi tên gắn với bao công trình tri thức

----------

Trân trọng luận bàn

Trả lời

Hồ Chí Minh có hơn trăm tên gọi

Nào Tất Thành, Ái Quốc, Văn Ba

Mỗi thời kỳ Bác sử dụng tên riêng

Đôi khi là ký tự XYZ

Đọc Hồ Chí Minh Toàn  tập bạn sẽ rõ

Đọc mẫu chuyện Bác Hồ bạn sẽ tinh

Mỗi tên gắn với một giai đoạn cuộc đời

Mỗi tên gắn với bao công trình tri thức

----------

Trân trọng luận bàn

Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành,...

Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Tất Thành

...

Nguyễn ái quốc.
Bác Hồ có đến hơn 100 tên gọi cơ
Nguyễn Ái quốc
Nên đặt câu hỏi là bao nhiêu tên gọi, bí danh, bút danh

theo mình biết là đầu tiên nguyễn sinh cung, rồi văn ba, nguyễn tất thành, nguyễn ái quốc, tống văn sơ, khăn vang ( nhớ k rõ khi bác ở liên xô ), hồ chí minh. nch bác lấy nhiều tên lắm để tránh tụi mật thám của pháp