Việt Nam có bao nhiêu vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

8

Trả lời

8

Cho tôi hỏi cái này là hỏi con người hay hỏi google? Nếu hỏi con người thì k nên hỏi vậy nhé, còn muốn biết chính sát thì lên google! Thân