1. Hỏi xoáy Đáp hay

Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?

a. Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh.

b. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.

c. Trường Quốc học Huế.

d. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Từ khóa: trac_nghiem, lich_su, Hỏi xoáy Đáp hay

Tháng 9/1910, Nguyễn Tất Thành trở thành thầy giáo trẻ nhất dạy học Trường Dục Thanh, Phan Thiết, năm đó ông chỉ mới 20 tuổi. Tại trường, thầy giáo Thành dạy chữ Quốc ngữ, chữ Hán và cả thể dục thể thao... Thầy còn nhận dạy tiếng Pháp khi giáo viên Pháp văn vắng mặt. Tháng 2/1911, người thanh niên ấy rời Trường Dục Thanh ra đi, tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.

https://cdn.noron.vn/2022/05/05/imager1117188700-1651722942.jpg

Trường Dục Thanh được xây dựng năm 1908, trong phong trào Duy Tân của cụ Phan Chu Trinh nhằm mở mang dân trí. Đây là ngôi trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ nhất Bình Thuận thời bấy giờ, do cụ Nguyễn Quý Anh và cụ Nguyễn Trọng Lội (con trai nhà yêu nước Nguyễn Thông) thành lập.

Trường dạy chữ Quốc ngữ, bên cạnh đó còn dạy thêm chữ Hán, chữ Pháp; cả trường có khoảng 50-60 học sinh.

Trả lời

Tháng 9/1910, Nguyễn Tất Thành trở thành thầy giáo trẻ nhất dạy học Trường Dục Thanh, Phan Thiết, năm đó ông chỉ mới 20 tuổi. Tại trường, thầy giáo Thành dạy chữ Quốc ngữ, chữ Hán và cả thể dục thể thao... Thầy còn nhận dạy tiếng Pháp khi giáo viên Pháp văn vắng mặt. Tháng 2/1911, người thanh niên ấy rời Trường Dục Thanh ra đi, tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.

https://cdn.noron.vn/2022/05/05/imager1117188700-1651722942.jpg

Trường Dục Thanh được xây dựng năm 1908, trong phong trào Duy Tân của cụ Phan Chu Trinh nhằm mở mang dân trí. Đây là ngôi trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ nhất Bình Thuận thời bấy giờ, do cụ Nguyễn Quý Anh và cụ Nguyễn Trọng Lội (con trai nhà yêu nước Nguyễn Thông) thành lập.

Trường dạy chữ Quốc ngữ, bên cạnh đó còn dạy thêm chữ Hán, chữ Pháp; cả trường có khoảng 50-60 học sinh.

d

D