Nguyên nhân hình thành thể loại truyền kỳ?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

thể loại truyền kỳ

,

văn hóa

 Sự phát triển về mọi mặt ở nhà Đường kéo theo sự hưng thịnh của một số thành thị lớn. Để thích ứng với thời đại thì hình thức “thuyết thoại ra đời”. * Chế độ làm Sử học thời Đường. * Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo. * Sự loạn lạc thời Đường: Nhà Nho cần có phương diện để biểu hiện nỗi lòng của mình. * Giải phóng nữ tính: Võ Tắc Thiên. Xã hội cởi mở tạo những câu chuyện tình cảm cởi mở.
Trả lời
 Sự phát triển về mọi mặt ở nhà Đường kéo theo sự hưng thịnh của một số thành thị lớn. Để thích ứng với thời đại thì hình thức “thuyết thoại ra đời”. * Chế độ làm Sử học thời Đường. * Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo. * Sự loạn lạc thời Đường: Nhà Nho cần có phương diện để biểu hiện nỗi lòng của mình. * Giải phóng nữ tính: Võ Tắc Thiên. Xã hội cởi mở tạo những câu chuyện tình cảm cởi mở.