Nhà báo có nhất thiết phải am hiểu luật pháp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo quy định của pháp luật thì nhà báo cũng là một công dân, vì thế, bản thân nhà báo cũng phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật. Tuy nhiên, theo sự phân công lao động xã hội, hoạt động báo chí là một nghề, vì vậy, với trách nhiệm nghề nghiệp, nhà báo phải tuyên truyền, giải thích pháp luật để mọi người hiểu, từ đó, tổ chức và vận động họ sống và làm việc theo pháp luật. Vậy, nhà báo là con người công dân với nghĩa vụ công dân; nhà báo cũng là con người xã hội với trách nhiệm xã hội. Đối với nhà báo, sự am hiểu và vận dụng pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi vì hoạt động báo chí là một hoạt động có tính đặc thù. Trong quá trình tác nghiệp, nhà báo phải tiếp xúc, va chạm với nhiều vấn đề, nhiều người, nhiều mối quan hệ phức tạp và tế nhị. Sự am hiểu pháp luật giúp nhà báo ứng xử có tình có lý, tạo sức thuyết phục và độ tin cậy cao. Am hiểu pháp luật giúp nhà báo hoạt động chủ động tự tin, biết người biết ta, vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ người khác. Am hiểu luật pháp nói chung và luật báo chí nói riêng giúp nhà báo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn nhân dân hiểu được quyền lợi của họ và thực hiện theo pháp luật.
Trả lời
Theo quy định của pháp luật thì nhà báo cũng là một công dân, vì thế, bản thân nhà báo cũng phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật. Tuy nhiên, theo sự phân công lao động xã hội, hoạt động báo chí là một nghề, vì vậy, với trách nhiệm nghề nghiệp, nhà báo phải tuyên truyền, giải thích pháp luật để mọi người hiểu, từ đó, tổ chức và vận động họ sống và làm việc theo pháp luật. Vậy, nhà báo là con người công dân với nghĩa vụ công dân; nhà báo cũng là con người xã hội với trách nhiệm xã hội. Đối với nhà báo, sự am hiểu và vận dụng pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi vì hoạt động báo chí là một hoạt động có tính đặc thù. Trong quá trình tác nghiệp, nhà báo phải tiếp xúc, va chạm với nhiều vấn đề, nhiều người, nhiều mối quan hệ phức tạp và tế nhị. Sự am hiểu pháp luật giúp nhà báo ứng xử có tình có lý, tạo sức thuyết phục và độ tin cậy cao. Am hiểu pháp luật giúp nhà báo hoạt động chủ động tự tin, biết người biết ta, vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ người khác. Am hiểu luật pháp nói chung và luật báo chí nói riêng giúp nhà báo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn nhân dân hiểu được quyền lợi của họ và thực hiện theo pháp luật.