Nhà tuyển dụng có tiêu chí gì cho vị trí nhân viên kinh doanh tại một trung tâm tiếng anh?

Cháu vừa phỏng vấn và trượt vị trí nhân viên kinh doanh tại một trung tâm tiếng anh.Cháu muốn hỏi nhà tuyển dụng có tiêu chí gì cho vị trí này.Cháu cảm ơn !

Từ khóa: Kinh doanh, Cơ hội nghề nghiệp
Một câu trả lời hay còn tùy thuộc vào ngữ cảnh của người đặt câu hỏi đó bạn..
Ví như nếu là nhân viên kinh doanh cho 1 nhà hàng thì sẽ khác
Nhân viên kinh doanh cho một bệnh viện  sẽ khác
Nhân viên kinh doanh cho một doanh nghiệp sẽ khác
Nhân viên kinh doanh cho một trung tâm tiếng anh cũng sẽ khác...
Dụng ý của người đặt câu hỏi chắc chắn muốn biết bạn có phù hợp với họ không? Và bạn có thể cùng họ phát triển không?
Mọi trao đổi trên đời này gần như đều là mua bán để tạo ra lợi nhuận... hay nói theo phong cách hiện đại thì kinh doanh chính là một từ hay hơn thay cho từ mua bán
Vậy bạn chỉ cần để ý xem nơi bạn xin vào là nơi nào. Ngữ cảnh là gì nó sẽ quyết định chiến lược kinh doanh của họ cũng như quyết định yếu tố họ coi trọng nhất là gì.

Trả lời

Một câu trả lời hay còn tùy thuộc vào ngữ cảnh của người đặt câu hỏi đó bạn..
Ví như nếu là nhân viên kinh doanh cho 1 nhà hàng thì sẽ khác
Nhân viên kinh doanh cho một bệnh viện  sẽ khác
Nhân viên kinh doanh cho một doanh nghiệp sẽ khác
Nhân viên kinh doanh cho một trung tâm tiếng anh cũng sẽ khác...
Dụng ý của người đặt câu hỏi chắc chắn muốn biết bạn có phù hợp với họ không? Và bạn có thể cùng họ phát triển không?
Mọi trao đổi trên đời này gần như đều là mua bán để tạo ra lợi nhuận... hay nói theo phong cách hiện đại thì kinh doanh chính là một từ hay hơn thay cho từ mua bán
Vậy bạn chỉ cần để ý xem nơi bạn xin vào là nơi nào. Ngữ cảnh là gì nó sẽ quyết định chiến lược kinh doanh của họ cũng như quyết định yếu tố họ coi trọng nhất là gì.

Em có thể chia sẻ những câu hỏi của nhà tuyển dụng và cách em trả lời câu hỏi đó được không?

Trong lĩnh vực này, chưa bàn đến kinh nghiệm thì nhà tuyển dụng sẽ rất quan tâm tới:

- Thái độ

- Mục tiêu

- Khéo léo, nhanh nhẹn

- Cách xử lý vấn đề

Trượt lần này rồi, tìm ra vấn đề rồi tìm cách nâng cấp bản thân lên. Rồi lần sau em sẽ có những cơ hội mới nha <3