Nhận xét về chương trình Ngữ Văn hiện hành ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Ưu điểm: - Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển xây dựng 1 bộ chương trình xuyên suốt 3 cấp, cấu trúc nội dung khá đầy đủ, tiếp cận được quan niệm phát triển chương trình quốc tế - Được tổ chức biên soạn theo nguyên tắc tích hợp. - Khắc phục được sự kinh viện, hàn lâm trong thiết kế nội dung kiến thức môn học, chú ý nhiều đến việc hình thành và phát triển kĩ năng, gắn bó hơn với các tình huống và thực tiễn cuộc sống. - Có nhiều thay đổi trong việc mở rộng khái niệm văn bản, văn bản văn học và đọc hiểu văn bản, chú trọng đọc hiểu văn bản hư cấu và không hư cấu. - Lần đầu tiên, ngoài nội dung cụ thể cho mỗi lớp chương trình còn có phần chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt cho mỗi chủ đề (7 mạch nội dung) trong đó nêu rõ mức độ cần đạt và ghi chú cần thiết. * Nhược điểm: - Nội dung chương trình nặng, ôm đồm nhiều kiến thức. - Coi trọng văn học và đọc văn - Sắp xếp một số nội dung dạy học không phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh.
Trả lời
* Ưu điểm: - Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển xây dựng 1 bộ chương trình xuyên suốt 3 cấp, cấu trúc nội dung khá đầy đủ, tiếp cận được quan niệm phát triển chương trình quốc tế - Được tổ chức biên soạn theo nguyên tắc tích hợp. - Khắc phục được sự kinh viện, hàn lâm trong thiết kế nội dung kiến thức môn học, chú ý nhiều đến việc hình thành và phát triển kĩ năng, gắn bó hơn với các tình huống và thực tiễn cuộc sống. - Có nhiều thay đổi trong việc mở rộng khái niệm văn bản, văn bản văn học và đọc hiểu văn bản, chú trọng đọc hiểu văn bản hư cấu và không hư cấu. - Lần đầu tiên, ngoài nội dung cụ thể cho mỗi lớp chương trình còn có phần chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt cho mỗi chủ đề (7 mạch nội dung) trong đó nêu rõ mức độ cần đạt và ghi chú cần thiết. * Nhược điểm: - Nội dung chương trình nặng, ôm đồm nhiều kiến thức. - Coi trọng văn học và đọc văn - Sắp xếp một số nội dung dạy học không phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh.