Những biểu hiện của năng lực sáng tạo của học sinh trong khi giải toán?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sáng tạo trong Toán học là việc học sinh tìm ra lời giải của các bài toán mà không đòi hỏi những kiến thức vượt quá giới hạn chương trình nhưng đòi hỏi sự tập trung chú ý nhất định với kỹ năng suy luận hay giải những bài toán vượt ngoài tiêu chuẩn thông thường. Biểu hiện của học sinh trong giải toán là: Khả năng tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng, nắm vững hệ thống kiến thức cũ một cách sâu sắc và toàn diện, biết vận dụng linh hoạt để giải quyết các tình huống vấn đề của bài toán bằng những phương thức mới. Trên cơ sở đó, học sinh tìm tòi và phát hiện ra những điều mới hơn, toàn diện hơn để đi đến kết quả bài toán. Những biểu hiện đặc trưng của sáng tạo toán học trong giải toán bao gồm: • Nhận ra những vấn đề mới trong điều kiện đã biết, dự đoán sai lầm và có hướng khắc phục. • Nhìn thấy cấu trúc mới của bài toán, kết hợp các phương pháp đã biết, tạo thành phương thức mới để giải bài toán. • Nhìn bài toán ở những góc độ khác nhau để tìm cách giải quyết có thể, tìm nhiều cách giải, luôn có ý tưởng tìm cách giải mới độc đáo, ngắn gọn. • Nhận ra những chức năng mới trong việc mở rộng các bài toán, tìm tòi và định hướng cách giải cho các bài toán mở rộng. • Biết hệ thống hóa tri thức phương pháp khi giải toán, xây dựng phương pháp, quy tắc cho một bài toán. • Biết khái quát hóa, đặc biệt hóa phương pháp giải cho những bài toán mở rộng.
Trả lời
Sáng tạo trong Toán học là việc học sinh tìm ra lời giải của các bài toán mà không đòi hỏi những kiến thức vượt quá giới hạn chương trình nhưng đòi hỏi sự tập trung chú ý nhất định với kỹ năng suy luận hay giải những bài toán vượt ngoài tiêu chuẩn thông thường. Biểu hiện của học sinh trong giải toán là: Khả năng tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng, nắm vững hệ thống kiến thức cũ một cách sâu sắc và toàn diện, biết vận dụng linh hoạt để giải quyết các tình huống vấn đề của bài toán bằng những phương thức mới. Trên cơ sở đó, học sinh tìm tòi và phát hiện ra những điều mới hơn, toàn diện hơn để đi đến kết quả bài toán. Những biểu hiện đặc trưng của sáng tạo toán học trong giải toán bao gồm: • Nhận ra những vấn đề mới trong điều kiện đã biết, dự đoán sai lầm và có hướng khắc phục. • Nhìn thấy cấu trúc mới của bài toán, kết hợp các phương pháp đã biết, tạo thành phương thức mới để giải bài toán. • Nhìn bài toán ở những góc độ khác nhau để tìm cách giải quyết có thể, tìm nhiều cách giải, luôn có ý tưởng tìm cách giải mới độc đáo, ngắn gọn. • Nhận ra những chức năng mới trong việc mở rộng các bài toán, tìm tòi và định hướng cách giải cho các bài toán mở rộng. • Biết hệ thống hóa tri thức phương pháp khi giải toán, xây dựng phương pháp, quy tắc cho một bài toán. • Biết khái quát hóa, đặc biệt hóa phương pháp giải cho những bài toán mở rộng.