Những blog tiếng Anh hay ho truyền động lực cho người học?

  1. Ngoại ngữ

Em đang cần lắm động lực học tiếng Anh ạaaa

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Mình vẫn tự ảo tưởng sức mạnh, nghĩ là blog mình khá hay ho :)))))))

Có viết bằng nhiều tiếng nếu bạn hứng thú, nhưng không phải cụ thể về đề tài học tiếng Anh.

Trả lời

Mình vẫn tự ảo tưởng sức mạnh, nghĩ là blog mình khá hay ho :)))))))

Có viết bằng nhiều tiếng nếu bạn hứng thú, nhưng không phải cụ thể về đề tài học tiếng Anh.

Coi blog của Jenny đi, Jenny Huynh á, em ấy nói chuyện relax dã man, mà cute nữa.