1. Kiến thức chung

Những bộ phận nào của con cóc chứa độc chết người?

Thịt cóc có hàm lượng đạm, kẽm cao nhưng dễ gây độc chết người do chứa bufotoxine. Chất độc này có ở bộ phận nào?

undefined
Từ khóa: sức khỏe, cóc, thịt cóc, Kiến thức chung

Bufotoxine là chất độc có trong gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch thần kinh của một số loài cóc. Chất này có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn. Người ta ước tính lượng bufotoxine trong một con cóc có thể gây chết cho 4 - 5 người khỏe mạnh.
Đặc biệt da cóc do có thể tiết ra “nhựa” có hàm lượng chất độc cao nên khi làm thịt mà để dính nhựa cóc vào thịt thì có nguy cơ cao ngộ độc khi ăn.

Trả lời

Bufotoxine là chất độc có trong gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch thần kinh của một số loài cóc. Chất này có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn. Người ta ước tính lượng bufotoxine trong một con cóc có thể gây chết cho 4 - 5 người khỏe mạnh.
Đặc biệt da cóc do có thể tiết ra “nhựa” có hàm lượng chất độc cao nên khi làm thịt mà để dính nhựa cóc vào thịt thì có nguy cơ cao ngộ độc khi ăn.

Da, nội tạng nói chung