Chim định vị bằng cách nào mà luôn bay về đúng tổ?

  1. Kiến thức chung

Trong cả rừng cây với nhiều tổ chim giống nhau, dù đi kiếm ăn rất xa nhưng khi quay về sao chúng không bị nhầm?

undefined
Từ khóa: 

kiến thức chung

Vậy bạn định vị bằng cách nào mà luôn đi về thấu nhà ?

Trả lời

Vậy bạn định vị bằng cách nào mà luôn đi về thấu nhà ?

GPS😆😆😆😆