Tại sao kim khâu thả vào chậu nước có thể nổi?

  1. Khoa học

Kim khâu làm bằng thép nhưng khi thả theo phương nằm ngang, kim nổi trên mặt chậu nước. Vì sao vậy?

undefined
Từ khóa: 

khoa học

,

vật lý

,

năng lượng

,

sức căng bề mặt

,

khoa học

Sức căng bề mặt. Trong hashtag đã có câu trả lời.

Trả lời

Sức căng bề mặt. Trong hashtag đã có câu trả lời.